PHOTOS

Nov. 20. 2023

Nov. 20. 2023 Sipan Liu’s Ph.D. Defense

Sept. 25. 2023 Farewell of Riku Shibahara (visiting Ph.D.)

 

GROUP PHOTO (12/2/2019)
Sekkappan, Dr. Ryu, Sipan, and Didar

 

(By Didar, Dec. 2018)

(By Didar, Dec. 2018)

Group photo (2019 March)